Rekisteri- ja tietosuojaseloste – GDPR


Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Revonpolku 3311278-9

Ilpo Kettunen

Sähköposti: info@revonpolku.com


Rekisterin nimi

Revonpolku toiminimen asiakasrekisteri ja valokuvien muodostama henkilörekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito ja ylläpito, kuten esimerkiksi laskutus ja mahdollinen markkinointi. Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.


Rekisterin henkilöryhmät ja sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään rekisterissä aktiivisina pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen


Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjältä itseltään saadut tiedot, laskutuksen tietokanta, valokuvat.


Tietojen luovutus muille tahoille: 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tekijänoikeuslain nojalla valokuvaajalla on täydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.


Rekisterin suojaus

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, että vain rekisterinpitäjä pääsee käsiksi tietoihin eikä muilla tahoilla ole oikeutta käsitellä tai ylläpitää rekisterin tietoja. Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään tarpeellisia turvakeinoja, joita ovat suojattu yhteys, palomuuri, vahvat salasanat sekä huolellinen toiminta.


Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään siihen asti kuin se on tarkoituksenmukaista tai asiakas esittää henkilötietojensa koskevan poistopyynnön. Valokuvat varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Kirjanpitoaineistoja säilötään kirjanpitolain mukaisesti.


Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Evästeseloste

Verkkosivut käyttävät toiminnallisia evästeitä, joita verkkosivujen perustoiminnot tarvitsevat. Lisäksi käytössä on Google Analytics, sekä Facebook -palveluiden evästeitä.

Hyväksyt evästeiden käytön käyttäessäsi verkkosivujamme. 

Osan evästeiden käytöstä voi estää verkkoselaimesi evästeet-asetuksista.


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.11.2022.